Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

Moja kotka

Opanowała mnie z kretesem,
Gładzę futerko miękkie, ciepłe,
Lubię, kiedy mnie trąca łepkiem,
Nie wie, że piszę o Niej wiersze

Stworzenie jest z niej dobre, ciche,
Czasem pazurki swe pokaże,
Zimą uwielbia kaloryfer,
Latem ma na balkonie plażę,

Ma urok niewinnego dziecka
Gdy się doprasza o pieszczoty,
Przyznaję, czuła z Niej koteczka,
Dzięki Niej polubiłam koty...

Gdy patrzy w oczy me głęboko
Jak ciepły wosk na słońcu mięknę,
Z radością mówię wszystkim kotom
Że są wspaniałe, mądre, piękne,

Że choć im czasem figle w głowach,
Ja nie przejmuję się, a co tam...
Jest za co wielbić Pana Boga...
Dziękuję Mu, że stworzył kota...

Iwona Wideryńska

Reposted fromSkydelan Skydelan viapoezja poezja
7602 bf9e 500
Reposted fromtfu tfu
4495 f594 500
Reposted fromtfu tfu viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
3036 f8a7
ziemniak, kartofel, pyra
8649 a9dc 500

December 04 2017

We're working just fine here.
Reposted frombensower bensower viasummerstar summerstar
4849 f8ae 500
prosidełko.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoversensitive oversensitive
4031 d91d
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaeffic effic
9756 83ee
Reposted fromsosna sosna viaoversensitive oversensitive
6111 4350
Reposted fromjudysza judysza vialifeless lifeless
1060 96e8 500
Reposted fromargasek argasek viaxanth xanth
2453 3e22 500
losowy polski react z losowym polskim memem
Reposted fromzelbekon zelbekon viatfu tfu
3577 c1cf 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatfu tfu
1907 1aea 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viatfu tfu

December 03 2017

2655 a24f 500
Reposted fromvermis vermis viaszatanista szatanista
5198 8d58 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl

December 02 2017

Ted Nemeth - Skowronki

Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
Reposted fromgruetze gruetze viaikari ikari
2461 393c 500
that one
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl